2007-07-20

Top Secret: 朱古力的下場

一直對情人朱古力沒有心理渴求,反而對朱古力本身有生理渴求(到底有沒有人不喜歡吃朱古力?這是一個肉醬貓未解之謎)

我並不覺得節日的消費習俗是種情趣,但總有人享受付出的感覺,特別是為愛而付出。

在收到第一份情人朱古力之前,得知材料導致了一場吵鬧,使我不好意味推掉。

雖然在受罪日沒說什麼讚美話,但跟平時嘴刁至極的我比起來,已判若兩人。
這只是惡夢的開始,因為粉狀朱古力足有一盒...

既然是給我的心意,自然不能分給別人
而且小時和大冰試作過,明白過程很麻煩,事後更有些爛攤子
所以試了各種方法令它容易入口,最後...

後來問我怎樣處置那朱古力,我如實作答,不過並非事實的全部而已
不知是否怕我借機報復,所以多次叮囑我不要送自製食物。

我強烈勸告,給戀人的自製食物份量不要太多。

其實愛對了人,情人節每天都過♪

2 則留言:

Kathy 說...

其實整野比人食都需要好大勇氣(親人除外)
好食既話當然無問題
唔好食既話,大家都會好難堪[SOSAD]

catho7 說...

所以我先建議份量唔好咁多,咁樣好唔好食都一陣就食哂0=

發佈留言

沒帳戶請選擇「Name/URL」或「Anonymous」,不需為留言而註冊